شوراهای تخصصی - آرشیو

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز رشد جهاددانشگاهی و سازمان بسیج علمی سپاه استان اردبیل

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مرکز رشد جهاددانشگاهی و سازمان بسیج علمی سپاه استان اردبیل گالری

تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری بین جهاددانشگاهی استان اردبیل و سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان اردبیل با رویکرد به مرکز رشد و حوزه فناوری واحد منعقد شد.

ادامه مطلب