رویدادها - آرشیو

کتاب ژرم پلاسم فندق ایران منتشر شد
به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

کتاب ژرم پلاسم فندق ایران منتشر شد گالری

انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل کتاب« ژرم پلاسم فندق ایران: خصوصیات فیتوشیمیایی و تنوع ژنتیکی» را با رویکردی به حوزه کشاورزی و منابع طبیعی منتشر کرد.

ادامه مطلب