رویدادها - آرشیو

ورک شاپ تیم سازی و کار تیمی در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد
به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی در اردبیل:

ورک شاپ تیم سازی و کار تیمی در جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد

به همت مرکز رشد جهاددانشگاهی استان اردبیل و به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی ورک شاپ کارآفرینی با نگاهی به و اثرات آن در توسعه کارآفرینی  با همکاری شتابدهنده تیک آپ در مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.

ادامه مطلب