جدیدها - آرشیو

نوآوری باز، تبادل دانش تجاری با دانشگاه‌ها و موسسات عمومی را فراهم می‌کند
برگزاری کارگاه آموزشی "نوآوری باز"در جهاددانشگاهی اردبیل

نوآوری باز، تبادل دانش تجاری با دانشگاه‌ها و موسسات عمومی را فراهم می‌کند

به همت مرکز رشد فناوری فرآورده‌های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل، کارگاه آموزشی "نوآوری باز" برای فناوران مستقر در این مرکز و سایر علاقمندان برگزار شد.

ادامه مطلب
پردیس سلامت گیاهان دارویی به همت جهاددانشگاهی ایجاد می‌شود
در دهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل عنوان شد:

پردیس سلامت گیاهان دارویی به همت جهاددانشگاهی ایجاد می‌شود

دهمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل با حضور روسای دانشگاه ها و مراکز آموزشی و فناوری در محل این مرکز برگزار شد.

ادامه مطلب