واحدهای فناور - آرشیو

حضور  مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه کنفرانس کشاورزی استان

حضور مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل در نمایشگاه کنفرانس کشاورزی استان گالری

این نمایشگاه روزهای ۳۰ و ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲ در سالن بصیرت دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی برپا شد که محصولات در دست تولید مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل شامل ۲۵ نوع محصول از فرآورده های گیاهان دارویی در آن به نمایش گذاشته و توانمندی های این مرکز برای حاضران و علاقمندان تشریح شد.

ادامه مطلب