گزارش تصویری دومین رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل

۰۹ آبان ۱۳۹۸ ۳۸

دومین رویداد دورهمی از مجموعه رودیدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی روز پنجشنبه 9 آبان ماه 98 توسط مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل و شتابدهنده جاویدان برگزار شد.

40 نفر از علاقمندان کسب وکار و فناوران در این رویداد حضور داشتند.