دریافت جایزه واحد فناور برتر توسط شرکت خاک آب آژیانه۱۱

دریافت جایزه واحد فناور برتر توسط شرکت خاک آب آژیانه

 شرکت دانش بنیان خاک آب آژیانه از واحدهای مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی...

گزارش تصویری دومین رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل۳۸

گزارش تصویری دومین رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل

دومین رویداد دورهمی از مجموعه رودیدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی روز...

بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل۹

بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل

بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی...

معرفی محصولات مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل در"کهشتمین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل"۶

معرفی محصولات مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل در"کهشتمین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل"

"هشتمین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان استان اردبیل" از ۲۹ مهر لغایت ۳...

گزارش تصویری رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل۲۳

گزارش تصویری رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل

رویداد دورهمی از مجموعه رودیدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی روز سه شنبه 23...

گزارش تصویری سمینار تخصصی "کاربرد گیاهان دارویی در حوزه زنان و زایمان" در اردبیل۳۰

گزارش تصویری سمینار تخصصی "کاربرد گیاهان دارویی در حوزه زنان و زایمان" در اردبیل

سمینار تخصصی "کاربرد گیاهان دارویی در حوزه زنان و زایمان" به همت مرکز...