کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری خلخال و بازدید از کارگاه تولیدی خورشید

۲۰ دی ۱۳۹۸ ۱۷

کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان خلخال روز یکشنبه 15 دی ماه در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد. پس از آن؛ از کارگاه تولیدی البسه بیمارستانی خورشید به مدیریت آقای فاضل بازدید به عمل آمد.(این گزارش به احترام سردار شهید قاسم سلیمانی با تاخیر درج می گردد)