حضور مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی در نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری اردبیل

۱۷ آذر ۱۳۹۸ ۳۷

همزمان با هفته پژوهش و فناوری، بیستمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار استان اردبیل در دانشگاه  آغاز بکار کرد.  مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل در این نمایشگاه حضور فعال دارد.

این نمایشگاه از 17 لغایت 20 آذرماه در سالن تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی دایر است.