معرفی اعضای شورای علمی انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | ۱۰:۳۸ کد : ۴۳۶۸۵ عمومی جدیدها
با هدف نظم بخشی به فعالیت های انتشارات و امکان بررسی علمی کتاب ها، اعضای شورای علمی انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل در گروه های هفتگانه علمی انتخاب و معرفی شدند.
معرفی اعضای شورای علمی انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل

بر این اساس دکتر مهران اوچی اردبیلی رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل به عنوان رئیس شورا و عضو در گروه کشاورزی و منابع طبیعی؛ دکتر حسیـن رحیمی کلور در گروه علوم انسانی؛ دکتر علیرضا بنائی در گروه علوم پایه؛ دکتر علی جوان فروزنده در گروه فنی مهندسی؛ دکتر رامز نصیری صالح در گروه علوم پزشکی؛ دکتر امید علاف اکبری در حوزه زبان های خارجه؛ مهران محمدی مدیرمسئول انتشارات به عنوان دبیر شورا؛ محمد علیزاده معاون پشتیبانی در بخش مالی و حمیده شهبازی مدیر فرهنگی اجتماعی معاونت فرهنگی درحوزه فرهنگی به عنوان اعضای شورای بررسی کتاب انتشارات واحد اردبیل تعیین گردیدند.

 

در اولین جلسه شورای علمی کتاب انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل در سال 1401، وضعیت 10 کتاب در حوزه های مختلف بررسی و با ادامه روند چاپ 6 کتاب موافقت به عمل آمد. کتاب های تایید شده در صورت کسب امتیاز در مرحله داوری تخصصی، امکان چاپ در این انتشارات را خواهند داشت.

text to speech icon

نظر شما :