به همت انتشارات جهاد دانشگاهی اردبیل؛

دو عنوان کتاب در حوزه برق منتشر شد

۲۵ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۶:۲۲ کد : ۴۲۴۹۵ فناوری جدیدها
انتشارت جهاد دانشگاهی استان اردبیل کتاب های « مدل‌سازی سیستم‌های فتولتاییک با MATLAB » و « مدیریت ریزشبکه هوشمند و کنترل خودروهای الکتریکی تحت عدم قطعیت‌ها در شبکه هوشمند » با رویکردی به حوزه فنی و مهندسی به ویژه سیستم های فتوولتائیک، مدلسازی با نرم فزارMATLAB، ریزشبکه های هوشمند، خودروهای الکتریکی، مدیریت انرژی ریزشبکه و عدم قطعیت را منتشر کرد.
دو عنوان کتاب در حوزه برق منتشر شد

کتاب « مدل‌سازی سیستم‌های فتولتاییک با MATLAB » توسط تامر خطیب و ویلفرد المنریچ در سال 2016 تالیف گردیده و توسط قاسم شکری، بهروز محسن‌نیا، سعید پورجعفر، کیوان عزیزیان ترجمه شده است.

در این کتاب به ارائه مدل های کامل ریاضی به همراه کدهای برنامه نویسی با نرم افزار پرکاربرد MATLAB پرداخته و اهمیت ویژه انرژی خورشیدی و پنل های فتوولتائیک و مدل سازی کامل سیستم های فتوولتائیک شرح داده و اجزای سیستم از منبع خورشیدی تا کاربر نهایی از جمله منابع انرژی، ذخیره سازی و تجهیزات الکترون یک قدرت، روش های کنترل معمول به سیستم اعمال و مدلسازی تشریح شده است.

کتاب« مدل‌سازی سیستم‌های فتولتاییک » در 6 فصل 224 صفحه ای و به قیمت 500.000 ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.

 

کتاب « مدیریت ریزشبکه هوشمند و کنترل خودروهای الکتریکی تحت عدم قطعیت‌ها در شبکه هوشمند» نیز توسط ران وانگ، پینگ وانگ و گائوکسی شیائو‏‫ در سال 2018 تالیف و توسط قاسم شکری و بهروز محسن‌نیا ترجمه شده است.

این کتاب نگاه جامعی بر انواع منابع انرژی تجدیدپذیر در شبکه های هوشمند با حضور خودروهای الکتریکی و همچنین عدم قطعیت های ناشی از منابع انرژی تجدیدپذیر وخودروهای الکتریکی داشته و این سیستم ها را به شکل روشنی فرمول بندی و نتایج حاصل را ارائه نموده و مباحثی در خصوص گذر از شبکه سنتی به شبکه هوشمند و همچنین ریزشبکه ها و خودروهای الکتریکی، موضوعات مرتبط با مدیریت تولید و تقاضا در ریزشبکه ها و برنامه ریزی تولید انرژی و همچنین مباحث اصلی در خصوص برنامه ریزی شارژ خودروهای الکتریکی را مطرح کرده است. فرمولبندی مسأله مدیریت تولید و تقاضا در ریزشبکه ها، توزیع احتمال سنجش انرژی تجدیدپذیر، برنامه ریزی انرژی در ریزشبکه ها با در نظر گرفتن منابع، برنامه ریزی تولید انرژی با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر با استخراج روابط حاکم بر سیستم و تحلیل و ارزیابی عملکرد سیستم، مسائل مربوط به شارژ خودروهای الکتریکی با استفاده از منابع تجدیدپذیر و با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها. برنامه ریزی بهینه شارژ خودروهای الکتریکی با استفاده از روش های شارژ متمرکز و غیرمتمرکز از دیگر مباحث مطرح شده در کتاب است.

کتاب« مدیریت ریزشبکه هوشمند » نیز در 8 فصل 184صفحه ای و به قیمت 450.000 ریال در دسترس علاقمندان قرار دارد.


نظر شما :