برگزاری شورای جذب  مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل

۲۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۴:۰۰ کد : ۱۶۲۱۰ شوراهای تخصصی جدیدها
سومین شورای جذب و خروج واحدها در مرکز رشد فرآورده های گیاهان دارویی جهاددانشگاهی استان اردبیل برگزار شد و در بر اساس تصمیمات صورت گرفته، پذیرش سه واحد و ۴ طرح فناورانه جدید در دستور کار این مرکز قرار گرفت.
برگزاری شورای جذب  مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل

بر این اساس شرکت آرتا پردیس سلامت شفا با طرح« پلتفرم گردشگری سلامت شفامدتور»، شرکت اعجاز افرا سیمرغ سبلان با طرح «کشت های سلولی و ایجاد بانک سلولی»، شرکت سبزکاران خوشه طبیعت آتیه با طرح« معجون دفع بلغم» و طرح شرکت نوآوران کیمیای پرند سبلان با عنوان«  ژل آنزی هرب» مورد پذیرش قرار گرفت تا امکان تحقیق و توسعه و فرآیند تولید و تجاری سازی آن ها آغاز گردد.

همچنین بر اساس تصمیمات این شورا، استقرار هسته فناور الهام با« شامپو گیاهی ضد ریزش مو»، شرکت مهر گیاهان دارویی لقمان با طرح« بسته بندی با حفظ مواد موثره» و شرکت گلجوش سراب با طرح« شربت گیاهی برطرف کننده عفونت های داخلی و عمومی بدن» به دلیل عدم ادامه فرآیند و عدم تشکیل تیم های کاری در مرکز رشد لغو گردید.

این شورا همچنین تمدید قرارداد حق انتفاع 8 شرکت به مدت یک سال مورد تصویب قرار داد. برگزاری این شورا به مدت 6 ساعت صورت گرفت و در آن طرح های متقاضیان جدید مورد داوری تخصصی قرار گرفت و مصاحبه با تیم کاری صورت گرفت.

کلیه مصوبات این شورا پس از تایید شورای فناوری مرکز رشد قابلیت پیگیری و اجرا دارد.

 

آلبوم تصاویر این خبر


نظر شما :