بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل

۲۱ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۰۰ کد : ۱۲۴۶۶ فناوری جدیدها
بازدید رئیس سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل

 رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی از مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان اردبیل بازدید کرد.

دکتر محمد صادق بیجندی، رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی در سفر یک روزه به این استان از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اردبیل بازدید و در جریان فعالیت های آن قرار گرفت.

در این بازدید اعضای مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی اردبیل نظرات و پیشنهادات خود را برای بهبود وضعیت موجود و همچنین حمایت بیشتر از طرح‌ها و ایده‌های فناورانه بیان کردند.

دکتر بیجندی محصولات مربوط به شرکت های نوشداروی سبلان، نوشداروی عصاره باغرو، اعتماد طب ایرانیان، خاک آب آژیانه، نوآوران کیمیای پرند سبلان، کیان زیست رشد دام گستر ایرانیان، ریحانه دشت شقایق سبلان، بنیانگذاران طب طلایی، شفادرمان پاک دارو، مهر لقمان و شفاگل بهدیس سبلان و هسته فناور لطفی را مورد بررسی قرار داد و بر لزوم تسریع اخذ مجوزهای نهائی تاکید کرد.

رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی در ادامه آزمایشگاه های کشت بافت و عصاره گیری مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل را نیز مورد بازدید قرار داد.

 

گزارش تصویری این بازدید را در آدرس زیر ببینید:

http://impard.acecr.ac.ir/fa/album/942/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84


نظر شما :