انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۶:۳۱ ۸
نام تهیه‌کننده: مهندس بهرام شیخ باقری

با هدف برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل، قرارداد سه جانبه ای بین مرکز نوآوری و شتابدهی جهاد دانشگاهی استان اردبیل، پارک علم و فناوری استان اردبیل و شرکت مهندسی جاوید نرم‌افزار( شتابدهنده جاویدان) منعقد شد.

انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل
انعقاد قرارداد برگزاری رویداد استارتاپی صنایع خلاق در اردبیل