تجلیل از فناوران برتر استان اردبیل ۱۳۹۹

۲۹ آذر ۱۳۹۹ ۱۱

این مراسم در محل پارک علم و فناوری استان اردبیل برگزار گردید و از طریق ارتباط تصویری، استاندار اردبیل نیز در آن حضور یافت.