جلسه بررسی فعالیت پنج شرکت مستقر در مرکز رشد

۲۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۳

جلسه بررسی فعالیت شرکت های ریحانه دشت شقایق سبلان، اعتماد طب ایرانیان، نوآوران کیمیای پرند سبلان، آرتا پردیس سلامت شفا و سبزکاران آتیه سبلان با حضور رئیس و معاون مرکز رشد روزهای 28 و 29 مهرماه 1399 برگزار شد.