جلسه بررسی فعالیت شرکت نوشداروی سبلان

۲۲ مهر ۱۳۹۹ ۶

جلسه بررسی فعالیت شرکت نوشداروی سبلان با حضور رئیس و معاون مرکز رشد روز 22 مهرماه 1399 برگزار شد.