بازدید نماینده مردم اردبیل از مرکز رشد گیاهان دارویی اردبیل

۰۵ مهر ۱۳۹۹ ۱۰

مهندس صدیف بدری نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با حضور در جهاددانشگاهی اردبیل، از بخش های مختلف آن از جمله مرکز رشد گیاهان دارویی و آزمایشگاه مرکز رشد بازدید کرد.