در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل صورت گرفت:

شرکت پژوهشگران داروی سبز، دانش بنیان شد

۱۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰ کد : ۶۸۱۵ واحدهای فناور
با اعلام نظر نهایی کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، شرکت« پژوهشگران داروی سبز» از واحدهای مستقر در مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل تاییدیه نهایی دانش بنیانی خود را دریافت کرد.
شرکت پژوهشگران داروی سبز، دانش بنیان شد

 

این شرکت توانسته است در زمینه داروهای پیشرفته مجوز دانش بنیانی نوع 2 را دریافت نموده و با تلاش بیشتر بتواند از مزایای دانش بنیانی بهره مند گردد.

شرکت پژوهشگران داروی سبز از واحدهای فعال فناور مرکز رشد است که توانسته است در مسیر تولید دهانشویه گیاهی، مجوز استقرار در مرکز رشد جهاددانشگاهی را دریافت نماید و برای اخذ مجوز نهایی در حال تحقیق و انجام مراحل مختلف آن است.

این سومین شرکتی است که در مرکز رشد مجوز دانش بنیانی دریافت می کند و در حال حاضر 4 شرکت دیگر در این مرکز درحال طی مرحله ارزیابی نهایی برای تبدیل به دانش بنیان قرار دارند.

مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل با در نظر گرفتن بسته های حمایتی مناسب در زمینه جذب و همراهی شرکت ها و هسته های فناور در حوزه گیاهان دارویی و تولید داروهای گیاهی فعالیت می کند و امکان پذیرش در این مرکز با اخذ امتیاز از کمیته جذب و تایید شورای فناوری امکانپذیر است.

پیش از این شرکت های فناور« کیان زیست رشد دام گستر ایرانیان» و «  خاک آب آژیانه اردبیل» موفق به اخذ تاییدیه دانش بنیانی نوع یک و نوع دو از کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری شده بودند.


نظر شما :