با هدف ساماندهی فعالیت ها و حمایت ها:

اعضای شورای جذب مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل معرفی شدند

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۰ کد : ۴۸۲۵ شوراهای تخصصی
با هدف ساماندهی فعالیت ها و تسریع جذب شرکت های فناور؛ اعضای شورای داوری و جذب مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل معرفی شدند.
اعضای شورای جذب مرکز رشد گیاهان دارویی جهاددانشگاهی اردبیل معرفی شدند

براین اساس با تایید رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل؛ مهران اوچی اردبیلی( سرپرست مرکز رشد)، مهران محمدی( سرپرست معاونت فناوری مرکز رشد)، حسین بختیاری( نماینده سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی)، سید شیوا اسبقیان( کارشناس فنی) و  محسن دیندار( کارشناس جذب و اقتصادی) اعضای شورای داوری را تشکیل می دهند.

 

فرآیند فعالیت این شورا پس از درخواست واحدهای فناور مبنی بر پذیرش آغاز می شود و مصوبات آن باید به تایید شورای فناوری مرکز رشد و اطلاع سازمان تجاری سازی فناوری جهاددانشگاهی برسد.


( ۲ )

نظر شما :