از سوی انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل:

کتاب "کشاورزی دقیق" وارد بازار نشر شد

۱۲ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۱:۰۰ کد : ۱۱۲۲۶ رویدادها جدیدها
انتشارت جهاددانشگاهی استان اردبیل کتاب "کشاورزی دقیق؛ جنبه‌های حاصلخیزی و بهره‌وری خاک" را در پنج فصل و ۲۵۶ صفحه منتشر کرد.
کتاب "کشاورزی دقیق" وارد بازار نشر شد

این کتاب توسط پرفسورکی.ار. کریشنا در سال 2013 تالیف گردیده است و توسط دکتر ولی رسولی شربیانی عضو هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی و مهندس سجاد سرداری دانش آموخته کارشناسی ارشد این دانشگاه ترجمه شده است.

کتاب« کشاورزی دقیق؛ جنبه‌های حاصلخیزی و بهره وری خاک » زمینه آشنایی کامل وکاربردی و تأثیر تکنیک های GPS را برای تنظیم عرضه کود و براساس توزیع مواد مغذی خاک و اهداف تولیدی کشاورزان تعیین می کند و این پیشرفت ها و نمونه های مختلف کشاورزی را از همه قاره ها در نظر می گیرد.

این کتاب برای دانشجویان مهندسی کشاورزی مفید است چراکه با توجه به موضوع کشاورزی دقیق  که شامل باروری خاک و نظارت بر رشد محصول، تجهیزات الکترونیکی، سنجش از دور، اطلاعات جهانی و سیستم های موقعیت یابی، مدل های کامپیوتری، سیستم های پشتیبانی تصمیم، فناوری متغیر سرعت و حسابرسی دقیق است، در مورد تکنیک های دقیق اطلاعات ارزشمندی را در زمینه ابزار و روش ها فراهم می کند.

کتاب« کشاورزی دقیق؛ جنبه‌های حاصلخیزی و بهره وری خاک » در 5 فصل و 256 صفحه جمع بندی شده است که به قیمت 30 هزار تومان قابل تهیه می باشد.


نظر شما :