بصورت ویدئوکنفرانس کشوری:

دومین جلسه هماهنگی طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" برگزار شد

۰۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۳:۰۰ کد : ۱۰۲۲۸ رویدادها جدیدها
رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" با هدف اشتغال بانوان سرپرست خانوار اجرا می‌شود.
دومین جلسه هماهنگی طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" برگزار شد

مهران اوچی اردبیلی ویدئو کنفرانس هماهنگی میان واحدهای جهاددانشگاهی کشور برای اجرای طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" تشکیل شده بود و از استان هم رئیس جهاددانشگاهی، مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان حضور داشتند، افزود: آموزش، بازاریابی، اتصال به بازارهای محلی و ملی، برندسازی و استانداردسازی محصولات از مراحل مهم اجرای این طرح است.

وی با اشاره به اینکه شناسایی ظرفیت‌ها از مراحل مهم الگوی نوین توسعه مشاغل است، اظهار کرد: این طرح به پایدارسازی مشاغل، توسعه فعالیت‌های شبکه‌ای، مشاوره و ارزیابی متقاضیان، توجه به مزیت‌های نسبی و رقابتی، اتصال به بازار و هدفمندی حمایت‌ها و کاهش وابستگی به تسهیلات تاکید دارد.

وی ادامه داد: در طرح مذکور توانمندسازی زنان و همچنین ظرفیت مشاغل خانگی برای بهبود معیشتی زنان سرپرست خانواری که به هر دلیلی مسئولیت تامین معاش خانواده را بر عهده دارند، مدنظر است.

در این جلسه مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل نیز گفت: با توجه به هماهنگی و همکاری های خوبی که به صورت سه جانبه بین جهاددانشگاهی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل شکل گرفته قطعا این طرح اثربخش خواهد بود.

فریبا محمدلو با بیان اینکه مزیت‌های استانی طی جلسات متعدد برای اجرای این طرح شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر لیست 560 نفر از زنان سرپرست خانوار در حال بررسی است که از این تعداد با توجه به معیارهای پیش بینی شده، یک صد و دو نفر وارد طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" خواهند شد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل نیز با تاکید بر اینکه توجه به خروجی و نتایج اجرای طرح "توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار" امری مهم است، تصریح کرد: در اجرای این طرح صرفا توانمندسازی مدنظر نیست چرا که اتصال به بازار امری مهم در آن تلقی می شود.

قاسم رحیمی با اشاره به اینکه این طرح ظرفیت بسیار خوبی در کشور محسوب می شود، ادامه داد: با ایجاد یک زنجیره ارزشی و برقراری ارتباط با دستگاه‌های مربوطه می‌توان در اجرای این طرح همکاری و همراهی لازم را به عمل آورد.

وی با بیان اینکه آگاهی پشتیبان‌ها از مشکلات، روند اجرای این طرح و میزان ایجاد اشتغال در جامعه می‌تواندعامل محرکی برای کارآیی و ترغیب آنها برای سرمایه گذاری باشد، یادآور شد: الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی و طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از مزایا و جامعیت خوبی نسبت به طرح‌های دیگر برخوردار است و باید سهمیه استان اردبیل با توجه به استقبال زنان سرپرست خانوار ارتقاء یابد.


نظر شما :