گزارش تصویری رویداد«دورهمی» در جهاددانشگاهی اردبیل

۲۳ مهر ۱۳۹۸ ۲۳

رویداد دورهمی از مجموعه رودیدادهای کارآفرینی جهاددانشگاهی روز سه شنبه 23 مهرماه 98 توسط مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل و شتابدهنده جاویدان برگزار شد.

40 نفر از علاقمندان کسب وکار و فناوران در این رویداد حضور داشتند.