کارگاه آشنایی با قوانین معاونت غذا و دارو

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳

این کارگاه روز چهارشنبه 8 بهمن 98 در سالن فعالیت اشتراکی پارک علم و فناوری استان اردبیل و با مشارکت مرکز رشد جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد.