کسب نشان ملی حاتم

۰۸ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵

جهاددانشگاهی توانست با ارائه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی، نشان ملی حاتم(حمایت از تولید ملی) را دریافت کند. جزئیات این خبر را در سایت ما بخوانید.